IPB

др Игор Салом

28. јануара 2020.

Поводом избора у звање виши научни сарадник, у петак, 31. јануара 2020, у 11 часова, у сали 360, др Игор Салом одржаће предавање:

Трочестични хиперсферни хармоници

САЖЕТАК:

Тема предавања биће трочестични пермутационо-симетрични O(6) хиперсферни хармоници – њихова конструкција, особине и примене у контексту везаних стања три кварка. Ови хармоници представљају природан базис функција за решавање нерелативистичке трочестичне Шредингерове једначине у три просторне димензије. Прво ћемо показати да математички исправна конструкција трочестичних хармоника мора бити базирана на ланцу подгрупа S_3 X SO(3)_rot \subset O(2) X SO(3)_rot \subset O(6),  а затим ћемо демонстрирати како се овакви хармоници могу експлицитно израчунати. Затим ћемо анализирати трансформационе особине ових хармоника, објаснити како је могуће израчунати њихове матричне елементе и, коначно, применити ове резултате да проценимо ниске енергентске нивое везаних стања три кварка за случај ефективног Δ и ефективног Y потенцијала.