IPB

др Давид Кнежевић

31. јануара 2020.

Поводом избора у звање научни сарадник, др Давид Кнежевић у среду, 5. фебруара 2020, у 14 часова у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“ одржаће предавање:

Примена (nth,2γ) реакције за испитивање особина језгра

САЖЕТАК:

Познавање параметара нуклеарне структуре, попут шеме нивоа, функција
густине стања и функције јачине прелаза су неопходне за разумевање
нуклеарних особина атомског језгра. Ове величине су директно повезане са
ефикасним пресеком, који је битна физичка величина у нуклеарној физици,
као и теоријски са моделима језгра. Прикупљање тачних и прецизних
података о овим физичким величинама је један од најважнијих задатака у
нискоенергетској нуклеарној физици. За одређивање ових величина
коришћен је метод двоструких гама каскада који се заснива на
коинциденционој детекцији гама кваната који настају након захвата
термалних неутрона на језгрима мете.
На семинару ће бити речи о резултатима исптивања језгара 94Nb и 56Mn,
при чему су експерименти извршени на BRR истраживачком реактору у
Будимпешти и FRM II истраживачком реактору на Техничком универзитету у
Минхену, у Хајнз Мејер-Лајбниц центру, тим редом. Прикупљени подаци су
коришћени за добијање информација о шеми нивоа и емитованим гама
квантима приликом чега је пронађен велики број нових прелаза и нових
енергетских нивоа. За детектоване каскаде израчунати су и њихови
интензитети који су коришћени за одређивање функције густине нивоа и
јачине прелаза за 94Nb и 56Mn, применом практичног модела гама распада
неутронских резонанци, развијеног на Обједињеном институту за нуклеарна
истраживања у Дубни, Руска федерација. Такође, биће приказана и
систематизација података за 43 језгра која су раније испитивана овом
методом.