IPB

Даница Павловић

21. јуна 2019.

У оквиру семинара Лабораторије за биофотонику, у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, у понедељак, 24. јуна 2019. у 13.20 часова предавање под насловом:

„Фотоничка карактеризација кутикуларних структура инсеката“

одржаће Даница Павловић (Центар за фотонику, Институт за физику).

Сажетак: Фотонске структуре представљају микронске и субмикронске творевине, које интерагују са електромагнетним зрачењем, продукујући различите оптичке ефекте. Инсекти су на површини својих тела развили различите фотонске структуре, које имају важну улогу у њиховој биологији и екологији. Ове структуре могу бити важне и у таксономији врста и њиховој детерминацији. Поред тога, представљају непресушни извор инспирација за различите технолошке примене.