IPB

Представљање Лабораторије за метаматеријале

13. маја 2019.

У оквиру циклуса семинара Центра за фотонику, у понедељак, 13. маја 2019. године у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“ кроз два предавања биће представљена Лабораторија за метаматеријале Центра за фотонику:

13:00 часова

Бранка Јокановић:
Кратак преглед активности и резултата Лабораторије за метаматеријале

13:15 часова

Војислав Милошевић:
Асиметрични резонатори као елементи јединичних ћелија једнодимензионалних метаматеријала

САЖЕТАК:

Структуре за вођење електромагнетних таласа на бази метаматеријала, које представљају периодично оптерећене водове или таласоводе, нашле су широку примену у микроталасној техници. У предавању биће приказано више метода за моделовање и карактеризацију ових структура, са посебним освртом на јединичне ћелије које испољавају асиметрију у рефлексији. Разматране методе обухватају хомогенизацију и екстракцију параметара одговарајућег ефективног медијума, моделовање помоћу еквивалентних електричних шема и анализу коришћењем теорије спрегнутих модова. Представиће се оригинални доприноси наведеним методама.