IPB

Бранислав Цветковић

21. јуна 2018.

У петак 22. јуна 2018. у 11 часова на Институту за физику у Београду у читаоници ,,Др Драган Поповић“ наш колега др Бранислав Цветковић, руководилац Групе за гравитацију, честице и поља, одржаће семинар под насловом:

,,Општа Поенкареова локална теорија: Хамилтонова структура и честични спектар

САЖЕТАК:

Размотрени су основни аспекти Хамилтонове структуре локалне Поенкареове теорије која нарушава парност. Одређене су све могуће примарне везе, идентификовани критични параметри и конструисан канонски Хамилтонијан у генеричком случају. Осим што су сами по себи значајни, ови резултати обезбеђују важне информације неопходне за разумевање честичног спектра теорије израчунатог у апроксимацији слабог поља око простора Минковског.