IPB

Борислав Васић

26. марта 2018.

Центар за физику чврстог стања и нове материјале у петак 30. марта 2018. године са почетком у 14:00 часова организује семинар под насловом:

„Скенирајућа микроскопија на бази атомских сила и њена примена у проучавању дводимензионалних материјала“

Семинар ће у читаоници Института за физику „Др Драган Поповић“ одржати Борислав Васић.

Сажетак:

Бројне методе скенирајуће микроскопије на бази атомских сила (енгл. atomic force microscopy) су веома погодне за проучавање нискодимензионалних материјала пошто омогућавају не само базично топографско осликавање површине узорка, већ и карактеризацију и модификацију физичких особина на микро- и нано-скали. У овом предавању биће дат увод у основне методе за карактеризацију механичких и електричних особина, а затим ће бити приказани резултати добијени применом ових метода у проучавању графена.
Хемијска депозиција из паре (енгл. chemical vapour deposition (CVD)) је једноставан и јефтин метод за производњу графена велике површине, што је предуслов потенцијалних примена. Ипак, CVD графен је поликристални материјал тако да су његове особине нарушене услед дефеката – граница графенских зрна (енгл. grain boundaries) и набора (енгл. wrinkles). Овде ће бити објашњен негативан утицај набора у графену на његове електричне (проводност, расподела електричног површинског потенцијала) и механичке особине [1].
У наставку ће бити дискутовани резултати мерења еластичности, фрикционих особина и хабања механички ексфолираног графена, а посебна пажња је на ефикасности графена као заштитног омотача у циљу смањења трења и хабања подлоге и дисипације механичке енергије [2, 3, 4]. На крају, биће приказани резултати нано-манипулације органских иглица парахексафенила на графену и хексагоналном борон-нитриду. Биће показано како комплексне епитаксијалне релације међу њима одређују преференцијалне правце током померања иглице, као и фрикциону анизотропију током ротације иглице.

[1] B. Vasić, A. Zurutuza, R. Gajić, Carbon 102, 204-310 (2016).
[2] B. Vasić, A. Matković, R. Gajić, I. Stanković, Carbon 107, 723-732 (2016).
[3] B. Vasić, A. Matković, U. Ralević, M. Belić, R. Gajić, Carbon 120, 137-144 (2017).
[4] B. Vasić, A. Matković, R. Gajić, Nanotechnology, 28 465708 (2017).