IPB

др Станко Николић

27. јануара 2020.

У оквиру семинара Центра за фотонику Института за физику у Београду, у среду, 29. јануара 2020, у 13 часова у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, др Станко Николић одржаће предавање:

Примена аналитичких и нумеричких метода у истраживањима из области флуоросцентне корелационе спектроскопије и теоријске нелинеарне оптике

САЖЕТАК:

Прва тема овог семинара је флуоресцентна корелациона спектроскопија. У
питању је конфокална микроскопска техника која се користи за
разумевање сложених биолошких процеса пошто омогућава одређивање
концентрације и дифузије биомолекула у живим ћелија. Укратко ћу
представити експеримент из масивно паралелне флуоресцентне корелационе
спектроскопије постављен на Каролинска Институту у Стокхолму. Један од
изазова у овој поставци је ефикасна аквизиција и обрада 1024 или 2048
независних низова фотонских одброја. Експериментални сигнали се добијају
у интеракцији флуоресцентних обележивача у различитим биолошким узорцима
са фокусираним ласерским зрачењем у просторно раздвојеним фокалним
елементима. Анализираћу на који начин се рачунају аутокорелационе и
кроскорелационе функције и приказаћу експерименталне резултате [1,2].
У другом делу семинара, представићу резултате истраживања из области
теоријске нелинеарне оптике који помажу да се разуме природа и
простирање таласа кроз различите нелинеарне средине. Анализираћу како
се добијају различите класе решења нелинеарне Шредингерове, Хирота и
квинтичне једначине коришћењем Дарбуове трансформације и различитих
нумеричких алгоритама. Представићу решења поменутих једначина у форми
солитона, Ахмедијевих бридера, џиновских таласа и Талбо тепиха [3,4,5].
Поменућу и начине којима се убрзава израчунавање ових функција и
пригушује ефекат модулационе нестабилности.

Референце:

[1]  Aleksandar J. Krmpot, Stanko N. Nikolić, Sho Oasa, Dimitrios K.
Papadopoulos, Marco Vitali, Makoto Oura, Shintaro Mikuni, Per Thyberg,
Simone Tisa, Masataka Kinjo, Lennart Nilsson, Lars Terenius, Rudolf
Rigler, Vladana Vukojević: Functional Fluorescence Microscopy Imaging:
Quantitative Scanning-Free Confocal Fluorescence Microscopy for the
Characterization of Fast Dynamic Processes in Live Cells, Analytical
Chemistry 91, 11129 (2019).
[2]  Marco Vitali, Danilo Bronzi, Aleksandar J. Krmpot, Stanko Nikolić,
Franz-Josef Schmitt, Cornelia Junghans, Simone Tisa, Thomas Friedrich,
Vladana Vukojevic, Lars Terenius, Franco Zappa, Rudolf Rigler: A
single-photon avalanche camera for fluorescence lifetime imaging
microscopy and correlation spectroscopy, Journal of Selected Topics in
Quantum Electronics 20, 3804010 (2014).
[3]  Stanko N. Nikolić, Omar A. Ashour, Najdan B. Aleksić, Yiqi Zhang,
Milivoj R. Belić, Siu A. Chin: Talbot carpets by rogue waves of extended
nonlinear Schrödinger equations, Nonlinear Dynamics 97, 1215 (2019).
[4]  Stanko N. Nikolić, Omar A. Ashour, Najdan B. Aleksić, Milivoj R.
Belić, Siu A. Chin: Breathers, solitons and rogue waves of the quintic
nonlinear Schrödinger equation on various backgrounds, Nonlinear
Dynamics 95, 2855 (2019).
[5]  Stanko N. Nikolić, Najdan B. Aleksić, Omar A. Ashour, Milivoj R.
Belić, Siu A. Chin: Systematic generation of higher-order solitons and
breathers of the Hirota equation on different backgrounds, Nonlinear
Dynamics 89, 1637 (2017).