IPB

Шин Јао

24. маја 2018.

Професор Шин Јао (Xin Yao) са Ђиао Тонг универзитета у Шангају одржаће предавање у понедељак, 28. маја 2018. у 13:00 часова на Институту за физику у Београду у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“.

Наслов предавања је:

The growth of REBa2Cu3Oy superconductors (single crystal, bulk & thick film) for fundamental study & practical application

САЖЕТАК:

The recent progress on the growth of REBa2Cu3Oy (REBCO, RE=Nd, Sm and Y) superconductors for practical application and fundamental study in our lab is reviewed. The presentation will focus on the study on large size & high quality single crystals by top-seeded solution-growth; high performance bulks by top-seeded melt-growth, and artificial microstructure in oriented thick film by liquid phase epitaxy.