IPB

Квантна гравитација

12. децембра 2018.

Др Марко Војиновић из Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду одржаće низ предавања у којима ће кроз изабране теме из модерне теоријске физике разматрати проблематику квантне гравитације. Предавања ће имати педагошки карактер и биће пре свега намењена студентима докторских и мастер студија али и заинтересованим студентима основних студија, као и старијим колегама.

Прво у низу предавања:

Кинематика теорије поља

одржава се у среду, 12. децембра у 15 часова у сали 360 на Институту за физику у Београду.

САЖЕТАК ПРВОГ ПРЕДАВАЊА:

Kомплетна модерна фундаментална физика се може изразити кроз математички формализам опште теорије поља. Даћемо кратку (описну) дефиницију општег облика овог формализма у контексту диференцијалне геометрије. Затим ћемо дати неколико примера како класичних тако и квантних теорија у разноразним димензијама просторвремена, како бисмо илустровали да се малтене све модерне теорије могу формулисати у овом облику. На крају ћемо продискутовати и неке примере формулација квантне теорије гравитације, и колико се они уклапају у овај формализам.