IPB

др Милован Миливојевић

26. марта 2024.

У оквиру предавања која организује Лабораторија за фотоакустику Института за физику у Београду на тему „Дизајн експеримента и вештачке неуронске мреже“, у четвртак, 28. марта 2024. године у читаоници библиотеке „др Драган Поповић“, др Милован Миливојевић (Катедра за информационе технологије Академије Западна Србија, Ужице) одржаће два предавања:

Од 11 часова – Дизајн експеримента (Design of Experiment – DOE) – историјат, елементи статистике. SPC & DOE. Провера података на normality. Normal Distribution Function. Фишерова расподела, F-test. Једнофакоторна и фишефакторна ANOVA … Пример. Least significant difference bars (LSD). F- дистрибуција. Дијаграм ефеката. Design Expert

Од 12 часова – Централни ортогонални композициони планови експеримента. Минимизација броја експериманата и максимизација добијених информација. Two-Level Factorial Design … Full-factorial design. Интеракција фактора. Two-factor interactions (AB, AC, and BC) и three-factor interaction
(ABC). Half-normal plot.
Фактори који креирају модел. Питања и одговори