IPB

Др Марко Војиновић

22. маја 2019.

Треће предавање из циклуса о општој теорији поља под насловом

Изабране теме из QG (3) – динамика у формализму опште теорије  поља

др Марко Војиновић (Институт за физику) ће одржати у четвртак, 23. маја, у сали 360, с почетком у 14 часова.

САЖЕТАК:
У трећем предавању из циклуса о општој теорији поља, дискутоваћемо динамику. Проанализираћемо и локалне и глобалне особине динамике у физици, као и разлике између клачицне и квантне динамике. Специјална пажња це бити посвећена случају механике, и дефинисаћемо појам ефективног дејства у теорији поља.