IPB

Др Бориславу Васићу награда за најбољи научни рад

11. септембра 2018.

Задужбина Ђоке Влајковића доделила је наградe за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, а један од награђених је наш колега др Борислав Васић. Др Васић је награду добио за рад Spatial variation of wear and electrical properties across wrinkles in chemical vapour deposition graphene.

Награде се додељују по жељи великог задужбинара и добротвора, пуковника српске војске и носиоца бројних војних одликовања, Ђоке Влајковића, који је тестаментом 1878. године своју имовину определио за помагање Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке. На конкурс Задужбине Ђоке Влајковића пријављују се млади истраживачи старости до четрдесет година који су свој рад објавили са афилијацијом Универзитета у Београду.

Задужбина Ђоке Влајковића додељује награде у неколико научних групација. Уз др Васића чији је рад из области техничко-технолошких наука, награде су додељене и Марку Павловићу са Математичког факултета (природно-математичке науке), затим Лазару Стијаку са Медицинског факултета (медицинске науке) и Александри Крстић са Факултета политичких наука (друштвено-хуманистичке науке).

У образложењу о додели награде др Васићу је наведено: „Хемијска депозиција из парне фазе је једноставан и ефективан метод за добијање графена. И поред чињенице да се на овај начин могу добити велике површине материјала, примећено је присуство ван раванских дефеката – графенских набора. Користећи више метода заснованих на микроскопији атомских сила, аутори утврђују да се механичке и електричне особине графена у наборима значајно мењају, чиме се из тога проистекле нехомогености, глобалне карактеристике материјала погоршавају. Постигнути резултати значајно доприносе детаљном познавању актуелног материјала графена чиме омогућавају његово унапређење“.