Докторске студије

Институт за физику непрестано ради на развоју образовног и научноистраживачког подмлатка и запошљава најбоље свршене диплоце из физичких наука и сродних области. Те активности обезбеђују континуитет научног рада, висок квалитет научне продукције и посебно, остваривање институционалног циља Института да свака генерација буде успешнија од претходне. 

Како би то остварио, Институт негује бројне програме и праксе, међу којима је непрекидно ангажовање дипломираних студената и стипендиста Министарства науке, Технолошког развоја и иновација на докторским студијама. Они се укључују у научноистраживачке и развојне пројекте, како домаће, финансиране од Фонда за наука, Фонда за иновациону делатност и других државних институција, тако и међународне пројекте и сарадње. 

На тај начин Институт наставља и проширује дугогодишњу праксу да предњачи у запошљавању стипендиста Министарства. Истовремено, у оквиру својих могућности, Институт активно ради на побољшању услова за рад свих ангажованих младих истраживача.

Такође, у складу са проширеном улогом института од националног значаја за Републику Србију, Институт за физику активно ради на продубљењу мултидисциплинарне сарадње са водећим научним и високообразовним центрима у земљи и иностранству. Ова сарадња подразумева и постепени пораст броја ангажованих истраживача (посебно млађих истраживача) из кључних комплементарних научних области.