Лабораторија за наноструктуре

ОБЛАСТ РАДА

Основна истраживања се односе на испитивање физичких својстава структуре материје на наноскали. Развијају се процеси синтезе и испитују се структурна, оптичка, вибрациона, електрична и магнетна својства оксидних нанокомпозитних и мултифероичних материјала у циљу њихове примене у технологијама пречишћавања вода, горивним ћелијама и гасним сензорима. Испитују се интеракције спинова у наноструктурама и њихова контрола са применама на обраду квантних информација, као и процеси у којима локална електрична поља, спинови језгара у материјалу и контролисани електрични импулси мењају квантна стања и квантну кохеренцију спинова. Широка експертиза у пољу резонантне и нерезонантне спектроскопије везане за флуоресцентне биосензоре на бази угљеничних наноцеви и суперпроводне средње-напонске електричне прекидаче.

Развија се и област статистичке анализе података и биовибрациона спектроскопија  која се заснива на примени стандардне и површински-подстакнуте Раманове спектроскопије за изучавање биолошких система: ћелија канцера, крвних аналита и биомолекула са фокусом на изучавање интеракције оксидних наночестица са ћелијама канцера.

Руководилац лабораторије је др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник.

Eлектронска пошта:  nano@ipb.ac.rs

ИСТРАЖИВАЧИ

др Зорана Дохчевић-Митровић

др Димитрије Степаненко

др Соња Ашкрабић

др Новица Пауновић

др Дејан Ђокић

др Бојан Стојадиновић

Мирјана Милетић