Лабораторија за физику материјала под екстремним условима

ОБЛАСТ РАДА

Испитивања оптичких и структурних особина материјала на високим притисцима и високим температурама. Испитивање луминисцентних особина материјала. Синтеза и карактеризација луминисцентних материјала.

Руководилац лабораторије је др Владан Челебоновић, научни сарадник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Владан Челебоновић

др Марко Николић

др Драган Драмлић