Лабораторија за чврсто стање

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања из области физике чврстог стања и физике материјала, са нагласком на проучавања оптичких, транспортних и магнетних својстава широке групе материјала од полупроводника и суперпроводника до изолатора и магнетних материјала. Нагласак експерименталног рада је на проучавању вибрацијских својстава проучаваних материјала. Теоријска истраживања су везана за фононске и магнонске дисперзије проучаваних материјала.

Руководилац лабораторије је др Зоран Поповић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Зоран Поповић

др Маја Шћепановић

др Александар Голубовић

др Мирјана Грујић-Бројчин

др Ненад Лазаревић

др Зорица Константиновић

Марко Опачић

Ана Милосављевић

НАШ САЈТ

www.solid.ipb.ac.rs