Лабораторија за  фотоакустику

ОБЛАСТ РАДА

Истражују се интеракције светлости и чврстих и течних супстанци у временском и фреквентном домену. Анализирају се транспортни процеси са нагласком на термалним аспектима, и развијају се методе и технике везане за основне и примењене науке у оквиру индустријских примена и заштите човекове околине. Основне теме анализа су: транспорт топлоте, нерадијативна релаксација, примена вештачке интелигенције и рад у реалном времену на свим нивоима (макро, микро, нано), свим типовима материјала (хомогени и нехомогени, полупрооводници, метали, пластике, племенити гасови) и различитим структурама (композитни материјали, танки филмови, вишеслојне структуре, вишеатомски молекули).

Руководилац лабораторије је др Драган Маркушев, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Драган Маркушев, научни саветник

др Драган Лукић, научни сарадник