IPB

Споразум шест института од националног значаја

02. јуна 2020.

Шест института од националног значаја за Републику Србију удружили су се и заједнички потписали Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи. Удруживање шест водећих научноистраживачких установа у земљи, без преседана у историји домаће науке, могло би, по мишљењу потписника Споразума, трајно да преобликује рељеф научне сцене у Србији и да ојача друштвену релевантност природних наука.

Удруживање је започело састанцима који су претходили епидемији COVID-19, да би крајем маја 2020. године било довршено потписивањем заједничког Споразума. Документ су потписали директори свих шест акредитованих института од националног значаја за Републику Србију: Институт за физику у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт за ратарство и повртарство, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и Институт за медицинска истраживања.

Како се наводи и у самом Споразуму о научној и пословно-техничкој сарадњи института од националног значаја за Републику Србију, њиме се озваничава постојећа сарадња и ствара основа за њено проширивање и унапређење. Споразумом се дефинише заједнички рад на планирању и реализацији научних програма кроз учешће истраживача из ових установа, као и заједничко коришћење опреме у те сврхе. Споразум је закључен на пет година, током којих ће се у будућим заједничким ангажовањима уважавати међусобни интереси.

„Институти од националног значаја желе да ојачају међусобну сарадњу, а посебно своје улоге важних катализатора процеса јачања и повезивања појединаца и институција који унапређују наше друштво“, каже др Александар Богојевић, директор Института за физику у Београду, институције која, у складу са Законом, почетком 2018. године прва стекла статус института од националног значаја. У наредне две године, у томе се Институту придружило још пет водећих истраживачких организација у Србији.

Према Закону о науци и истраживањима, институт од националног значаја је врхунска научноистраживачка установа која обавља истраживања са циљем развоја општег фонда знања, подизања техничко-технолошког нивоа, валоризовања резултата истраживања и ширења сазнања, образовања и оспособљавања кадрова за научноистраживачки рад.

У оквиру опсежних реформи научног сектора, које су претходиле епидемији, надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја је више пута истицало како водеће научне институције у земљи кроз овај статус треба да постану базични национални репозиторијум људских ресурса, стручних знања и експертиза.

„Поред института од националног значаја”, сматра др Богојевић, ”мрежу водећих научних институција свакако чине и Српска академија наука и уметности као кровна институција српске науке, Универзитет у Београду, наша најстарија високообразовна институција, Истраживачка станица Петница један од кључних расадника нових научних кадрова, али и читав низ других значајних институција из културе, уметности, привреде и безбедности са којима институти од националног значаја тесно сарађују”.

Документ: Споразум о научној и пословно-техничкој сарадњи института од националног значаја за Републику Србију

Фотографија: Бојан Џодан – ИПБ