IPB

Награда ПКС за докторат Бојана Стојадиновића

02. децембра 2019.

Фото: Бојан Џодан/ИПБ

Научни сарадник са Института за физику у Београду, др Бојан Стојадиновић, један је од добитника годишње награде Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације. Награду је добио за рад који се бави не само фундаменталним научним питањима, већ проналази и примену материјала које испитује.

Наиме, Привредна комора је наградила једанаест дисертација из различитих области одбрањених у школској 2017/2018. години за које је стручни жири проценио да имају „оригинални научни допринос“ и „велике могућности примене у привреди“.

Награде су додељене у петак, 29. новембра 2019. године, у Клубу посланика у Београду, на свечаности којој је присуствовао министар просвете, науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић, као и бројне званице из привреде и науке.

Како се наводи на сајту Привредне коморе, ова награда је један од начина да се повежу наука и привреда и да се афирмишу она научна истраживања и резултати који се могу применити у привреди.

Управо је као таква препозната дисертација др Стојадиновића „Утицај 4f допаната на мултифероичне особине BiFeO3 наноструктура“, коју је одбранио на Физичком факултету Универзитета у Београду у септембру 2018. године. Наиме, бизмут ферит може да се примени на нов и оригиналан начин за развој технологија пречишћавање воде.

Ментор на изради докторске дисертације др Стојадиновића била је др Зорана Дохчевић-Митровић, руководилац Лабораторије за наноструктуре Института за физику у Београду. Овај рад Стојадиновић је урадио управо у овој Лабораторији.

Фокус Стојадиновићеве дисертације је на синтези и испитивању бизмут ферита у нано фази. Резултати овог рада показују да испитивани материјал може имати индустријску примену у прочишћавању загађених вода и воде за пиће, изради сензора, соларних ћелија и меморијскијх модула рачунара.

Како се у опису рада наводи, Стојадиновић посебну пажњу поклања особинама бизмут ферита које се могу искористити за израду јефтиних и широкодоступних уређеја за прчишћавање воде, као и оним особинама због којих се овај материјал може користити за израду паметних и минијатурних сензора.

Фотографија: Привредна комора Србије/Танјуг