IPB

Годишња и Студентска награда Института за физику за 2023. годину

31. маја 2023.

На свечаности поводом годишњице Института за физику у Београду, у уторак, 30. маја 2023. године, традиционално су додељене Годишња и Студентска награда. Награде се додељују за научни рад који представља значајан допринос одређеној области физике која се развија на Институту и за најбољу докторску дисертацију урађену у овој установи, а одбрањену у претходној години.

Годишњу награду за научни рад жири је доделио др Бојани Вишић за њен значајан допринос у области синтезе, карактеризације и спектроскопије неорганских нанотуба и осталих наноматеријала. Награда се састоји од плакете, дипломе и новчаног износа у вредности три просечне плате на Институту.

У образложењу жирија се наводи да се у претходне две календарске године нарочито истиче рад др Вишић на тему синтезе и карактеризације волфрамових субоксида. Наиме, др Вишић је, како се даље наводи, направила дефинитиван помак у разумевању стехиометрие и оптичких особина чак четири различита система из ове групе. У периоду од 2021. до 2022. године др Вишић је објавила шест научних радова (категорија М21:3, М22:3) укупног импакт фактора 22.961, а најавиши ИФ има рад објављен 2021. године у часопису Nanomaterials. Радови др Вишић су током последње две календарске године цитирани укупно 109 пута.

Студентску награду добила је др Сања Ђурђић Мијин за докторску дисертацију под називом „Нееластично расејање светлости на квази-дводимензионалним материјалима“. Награда се састоји од плакете, дипломе и новчаног износа у вредности једне просечне плате на Институту.

Др Сања Ђурђић Мијин је од фебруара 2018. године запослене у Центру за физику чврстог стања и нове материјале Института за физику у Београду. Докторске студије на Физичком факултету Универзитета у Београду уписала је октобра 2018. године. Докторску дисертацију је израдила под менторством др Ненада Лазаревића, а одбранила ју је 10. марта 2022. године. Жири јој је награду доделио, како се у саопштењу наводи, ценећи квалитет добијених резултата, лични допринос кандидаткиње, квалитет написане докторске дисертације, као и чињеницу да резултати представљени у докторату имају значајан утицај на фундаментална и примењена истраживања.

Чланови жирија који је донео одлуку о овогодишњим наградама су др Јакша Вучичевић, др Игор Франовић и др Бранислав Цветковић, а признања је лауреатима уручио председник Научног већа др Ненад Лазаревић. Након свечаног проглашења лауреата, добитница Годишње награде је традиционално одржала предавање у ком је представила теме на којима тренутно ради и резултате до којих је дошла у претходне две године.

Фото: Бојан Џодан