IPB

Плазмом против боја које загађују воду

01. марта 2022.

Рад истраживача из Лабораторије за неравнотежне процесе и примену плазме Института за физику у Београду, чији је први аутор докторанд Амит Кумар, издвојен је као значајан у угледном билтену у области истраживања плазме International Low Temperature Plasma Community (ILTPC).

Рад у коме се истражује директан и индиректан третман раствора органских боја коришћењем хладног атмоферског млаза плазме објављен је у часопису  Frontiers in Physics 15. фебруара 2022. године, а његови аутори су поред Кумара, др Никола Шкоро и др Невена Пуач из Института за физику, као и др Волфганг Герњак из Каталонског института за истраживање воде и проф. др Драган Повреновић са Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

У фокусу истраживања је широко коришћена боја AB25, а Амит Кумар напомиње да су органске боје главна група токсичних загађивача које се стално откривају у животној средини. Основни извор је текстилна индустрија, а аутори у овом раду износе податак да се годишње око 200.000 тона различитих боја испусти у животну средину. То може имати штетне последице по живи свет у водама, али и јавно здравље. Посебан проблем представља хемијска структура ових боја због које их је јако тешко разградити у конвенционалним постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Као алтернативно средство, последњих година се истиче хладна атмосферска плазма, а Амит Кумар објашњава да је разлог томе чињеница да она производи рекативне врсте без додавања хемикалија и повећања температуре околине. У интеракцији са течношћу ова плазма ствара неколико реактивних врста кисеоника и азота које су се показале веома ефикасним у елиминацији органских загађивача из воде.

Истраживачки тим је у истакнутом раду показао да ово може бити најпогоднији третман органских једињења и да ефекат имају и директне и индиректне методе. Тренутно раде на третману других органских једињења, као што су фармацеутски производи, а дизајнирали су и нов извор плазме.

Истраживање је спроведено у оквиру пројекта Nowelties који има за циљ организовање платформе за образовање будућих стручњака за третман воде.

*

Текст: Јована Николић/Одељење комуникација ИПБ

Рад „Директан и индиректан третман раствора органских боја коришћењем млаза хладне атмосферске плазме