IPB

Међународна геолошка конференција у Институту

27. октобра 2023.

Од 23. до 27. октобра 2023. године у Институту за физику у Београду одржана је Међународна конференција о најновијим истраживањима и применама у области геонауке (International Conference on Recent Trends in Geoscience Research and Applications 2023).

На конференцији је било око 50 учесника, стручњака из различитих научних области а неке од тема о којима је било речи на конференцији су: истраживања атмосфере, литосферска истраживања, временски услови у свемиру, хидролошка истраживања, истраживања животне средине, природне опасности, геоинформационе технологије.

Како се на званичном сајту конференције наводи, конференција има за циљ да истакне значај заједничког истраживања стручњака у овим областима и пружи платформу за размену знања.

Фото: Бојан Џодан/ИПБ

Сајт Међународне конференције о најновијим истраживањима и применама у области геонауке