IPB

Институт за физику приступио SAIGE пројекту за подизање капацитета

28. децембра 2021.

Институт за физику у Београду заједно са других пет института потписао је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Меморандум о разумевању у циљу пружања подршке процесу трансформације института који обављају научноистраживачку делатност. Свечано потписивање организовано је у Влади Републике Србије у уторак, 28. децембра 2021. године. „Министарство науке, просвете и технолошког развоја снажно подржава изврсност у науци и посвећено је дугорочном обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада“, изјавио је Бранко Ружић, први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја, приликом свечаног потписивања.

За трансформацију института опредељено је око 13 милиона евра, кроз Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији – Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project (SAIGE), који се финансира и реализује кроз чврсто партнерство Републике Србије, Светске банке и Европске уније, са циљем додатног улагања у науку, технолошки развој, иновације и иновативно предузетништво.

„Кроз сарадњу на сличним пројектима јачања капацитета, посебно са Светском банком, Институт се претходних година трансформисао и постао институт од националног значаја. Овај пројекат ће нам помоћи да се сада суочимо са кључним питањем: како искористити велику креативну енергију у науци да би се ојачали привреда и друштво у целини у Републици Србији“, сматра Александар Богојевић, директор Института за физику у Београду.

Говорећи на самом потписивању о значају пројекта, чија је реализација почела у мају 2020. године, проф. др Виктор Недовић, директор пројекта SAIGE, истакао је да се реализација одвија кроз три компоненте које обухватају: даљу реформу научноистраживачког сектора, подршку програма Фонда за науку и јачање сарадње са српском дијаспором, као и Подршку новом Програму Фонда за иновациону делатност – Програму Акцелерације.

Циљ пројекта SAIGE је да се побољша релевантност и изврсност научних истраживања и подигне капацитет научноистраживачких организација, као и да се унапреди иновативно предузетништво и приступ изворима финансирања за раст компанија и доприносе расту у конкурентности српске економије.

SAIGE пројекат је од великог значаја не само за Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, већ и за све учеснике па и саму научну заједницу Србије јер кроз ову подршку у смислу трансформација научних института имамо већу шансу да се укључимо у глобалне токове како науке тако и економије“, истакла је др Јелена Беговић, директор ИМГГИ. Овај институт и Институт за физику у Београду су једини већ прошли кроз сличан пројекат што је утицало на обе ове институције.

Министарство је у 2020. години спровело процес вредновања института који обављају научноистраживачку делатност на основу упитника у коме су институти сами проценили тренутно стање и кључне прилике за унапређење. Институти су се такође изјаснили о томе да ли желе да на добровољној основи наставе даље учешће у процесу који подразумева спољну међународну експертску процену и припрему плана трансформације. Након изјашњавања уследила је селекција и одабрана је прва група од шест института која је наставила учешће у даљем процесу.