[:sr]Универзитет у Београду
www.bg.ac.rs

Физички факултет, Универзитет у Београду
www.ff.bg.ac.rs

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
www.etf.bg.ac.rs

Машински факултет, Универзитет у Београду
www.mas.bg.ac.rs

Факултет безбедности, Универзитет у Београду
www.fb.bg.ac.rs

Институт за нуклеарне науке – Винча
www.vinca.rs

Астрономска опсерваторија у Београду
www.aob.rs

Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)
www.ihtm.bg.ac.rs/

Институт Михајло Пупин
www.pupin.rs/

Институт за биолошка истраживања – Синиша Станковић
www.ibiss.bg.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду
www.uns.ac.rs

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
www.pmf.uns.ac.rs/o_fakultetu/departmani/fizika

Универзитет у Нишу
www.ni.ac.rs/

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studije/odsek/odsek_fizika.php

Електронски факултет, Универзитет у Нишу
www.elfak.ni.ac.rs

Универзитет у Крагујевцу
www.kg.ac.rs/

Институт за физику, Природно-математички факултет Крагујевац
https://physics.kg.ac.rs/fizika/

Истраживачка станица Петница
www.petnica.rs

Центар за промоцију науке
www.cpn.rs

TEDxBelgrade
www.tedxbelgrade.com

Наука кроз приче
www.naukakrozprice.rs[:en]

ЛИНКОВИ

Универзитет у Београду
www.bg.ac.rs

Физички факултет, Универзитет у Београду
www.ff.bg.ac.rs

Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
www.etf.bg.ac.rs

Машински факултет, Универзитет у Београду
www.mas.bg.ac.rs

Факултет безбедности, Универзитет у Београду
www.fb.bg.ac.rs

Институт за нуклеарне науке – Винча
www.vinca.rs

Астрономска опсерваторија у Београду
www.aob.rs

Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)
www.ihtm.bg.ac.rs/

Институт Михајло Пупин
www.pupin.rs/

Институт за биолошка истраживања – Синиша Станковић
www.ibiss.bg.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду
www.uns.ac.rs

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
www.pmf.uns.ac.rs/o_fakultetu/departmani/fizika

Универзитет у Нишу
www.ni.ac.rs/

Департман за физику, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу
www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studije/odsek/odsek_fizika.php

Електронски факултет, Универзитет у Нишу
www.elfak.ni.ac.rs

Универзитет у Крагујевцу
www.kg.ac.rs/

Институт за физику, Природно-математички факултет Крагујевац
https://physics.kg.ac.rs/fizika/

Истраживачка станица Петница
www.petnica.rs

Центар за промоцију науке
www.cpn.rs

TEDxBelgrade
www.tedxbelgrade.com

Nauka kroz pričeНаука кроз приче
www.naukakrozprice.rs[:]