IPB

04. септембра 2022.

Циљ пројекта је развој нових фотонапонских уређаја заснованих на дводимензионалним кристалним ван дер Валс хетероструктурама. Пројекат се бави физиком чврстог стања, наноелектроником, плазмоником, нанотехнологијом и сродним областима. Крајњи циљ је производња нанометарски танког плазмонично побољшаног vdWh фотонапонског уређаја.