Галерија

Призори са Института за физику

2011/2018.

Фото: Владимир Ненезић

Из визуалног идентитета Института за физику

Знак Института може се користити на било којој подлози. Знак се користи искључиво са целокупним исписом, усправним или хоризонталним, када стоји самостално, односно у свим оним ситуацијама, када, по разумној процени, успоставља идентитет институције. Дозвољена је и употреба знака без исписа, у низу грбова или у ситуацијама кад је, такође по разумној процени, јасан контекст употребе, али под условом да не стоји уз други назив који посматрача очигледно наводи на погрешан закључак о идентитету. Дозвољена је свака употреба знака без претходног одобрења у функцији носиоца информације о идентитету институције (на пример, као илустрација уз новински текст у коме се помиње Институт). У случајевима када знак симболизује одређени скуп активности, пројекат, иницијативу или пословно предузеће у којима Институт, његове лабораторије или истраживачи немају учешћа (на пример, као знак на промотивном материјалу), знак се не може користити без претходне сагласности овлашћених лица Института.

Проглашење института од националног значаја

12. фебруар 2018.

Фото: Милован Миленковић

Посета министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића Институту за физику

04. децембар 2018.

Фото: Милован Миленковић

Кампус Института за физику

Јесен/зима 2017.

Истраживачи и лабораторије Института за физику

Јесен 2017.

Фото: Милован Миленковић