IPB

Марко Цетина

16. марта 2018.

у понедељак, 19. марта 2018. у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, у 13:30 часова Марко Цетина ће одржати предавање:

   An Error-corrected, Universal, Re-configurable, Ion-trap Quantum Archetype

M. Cetina(1), K. Beck(1), M. Goldman(1), L. Egan(1), and C. Monroe(1,2)

(1) Joint Quantum Institute, University of Maryland Department of
Physics, College Park 20742
(2) IonQ, Inc., College Park, MD 20740

АПСТРАКТ

EURIQA пројекат је колаборација између универзитета и индустријских
партнера са систематичним, „top-down“ приступом конструкцији
комплексног квантног рачунара који користи атомске јоне у електричној
замци. Као део LogiQ програма, наш циљ је да искористимо квантну
корекцију грешке да би реализовали логички кубит. Наш систем користи
Yb+ јоне, који се одликују оптички доступним стањем кубита са дугим
временом кохеренције и тачности гејтова изнад 99% [1]. Представићу
статус развоја и интеграције овог технолошки водећег система на
UMD/JQI. Наш систем користи микрофабриковане замке, паралелно
адресирање индивидуалних јона, као и различите врсте атомских јона да
би имплементирао логички кубит. Овај рад финансира ARO са средствима из
IARPA LogiQ програма, као и AFOSR MURI о квантном мерењу и
верификацији, и ARO MURI о модуларним квантним колима.