IPB

Милош Влаинић

04. септембра 2019.

У оквиру семинара Лабораторије за спектроскопију плазме и ласере, у понедељак, 9. септембра 2019. у 13 часова и 20 минута у библиотеци „др Драган Поповић“ Милош Влаинић ће одржати семинар под насловом:

„VUV спектроскопија фузионе плазме“.

САЖЕТАК:

Још увек смо 20-30 година од производње струје из фузионе електране, али ITER би коначно требало да смањи тај временски период.Најкритичнији део фузионе електране је „направити добру комору“ за
плазму. Да би се направила довољно добра комора, потребно је сакупити што више података који долазе из интеракције коморе и плазме. Како VUV  област није превише истражена у фузионим плазмама, она нуди велики потенцијал. Сходно томе, приказаћемо вам стање VUV  спектроскопије у истраживањима фузионе плазме и у нашој лабораторији.