IPB

Миливоје Ивковић

04. септембра 2019.

У оквиру семинара Лабораторије за спектроскопију плазме и ласере, у понедељак, 9. септембра 2019. у 13 часова у библиотеци „Др Драган Поповић“ Института за физику Миливоје Ивковић ће одржати семинар под насловом:

„Ласери, ласерски произведене плазме и оптичка емисиона спектроскопија“.

САЖЕТАК:

Најпре ће бити приказани детаљи посете институцијама са најснажнијим ласерским системима, као и планови за ревитализацију FIR ласера. Ивковић ће говорити и о резултатима своје групе и плановима у области примена ласерски произведених плазми у основним истраживањима (за одређивање атомских параметара), креирању нанокомпозита и у аналитици (LIBS). Део излагања односиће се и на њихове активности у применама ласера у дијагностици плазме. Значај и технике оптичке емисионе спектроскопије за дијагностику ласерски произведених и осталих плазми (посебно релевантних за фузију) биће такође разматрани.