Лабораторија за квантну биофотонику

Истражују се специфичне интеракције ласера и атома које генеришу процесе кохерентног заробљавања популације, повезане феномене електромагнетно индуковане транспаренције и абсорпције, као и нелинеарне магнето-оптичке ротације поларизације.

Истраживања се врше топлим парама атома алкалних метала. Наша истраживања се фокусирају и на област споре и зауставне светлости као и на њихову примену у све-оптичком прекидању сигнала.

Мерењем Земановог цепања магнетних поднивоа алкалних метала техникама квантне оптике могуће је пратити флуктуације магнетног поља са осетљивошћу реда фемто Тесла.

Оваква осетљивост омогућава како детекцију можданих таласа тако и бесконтактно снимање рада срчаног мишића.

Магнетометри који се развијају у нашој лабораторији се користе у експериментима за мерење електричног диполног момента неутрона (nEDM колаборација) и за детекцију егзотичних интеракција са тамном материјом (аксиони, GNOME колаборација).

У скорој будућности, захваљујући пројекту који финансира Савезна влада Републике Немачке, биће развијен преносиви магнетометар високе тачности за геомагнетно мапирање неистражених рудних и археолошких локација.

У области биофотонике врше се истраживања везана за оптичка својства биолошких структура, пре свега инсеката.

Од интереса су делови тела чија архитектура има микронске и субмикронске димензије (фотонски кристали, запреминске и површинске решетке, наночестице) и на којима се уочава низ интерференционих и дифракционих ефеката.

Истражују се спектрална и полариѕациона својства у широком дијапазону таласних дужина (од ултраљубичастог до инфрацрвеног и терахерцног зрачења), биолошки значај оваквих структура, као и могућности њихове практичне примене у различитим областима науке и технике (сензори, селективни филтери, заштитни елементи).

За анализу се користе различити видови микроскопије (електронска, оптичка, нелинеарна), и спектроскопије и холографија, а развијају се и теоријски модели биофотонских структура.

Посебно се развијају и фотоосетљиви материјали засновани на полимерима биолошког порекла (протеини и полисахариди): желатин (колаген), свила (фиброин), пулулан, хитин, хитозан, декстран…

Захваљујући технологији дирекног ласерског исцртавања, која је развијена у овој лабораторији, у стању смо да правимо компликована микро и наноструктуре, као што су: микросочива, микроканали, микромеханичке компоненте, површинске и запреминске дифракционе решетке.

Радимо и на потенцијалним применама у области сензора у комбинацији са техникама дигиталне холографије, примени дигиталне холографије у биомеханичким истраживањима, развоју микрофлуидних структура за лабораторију-на-чипу (Lab-on-a-chip).

У развоју су сензори инфрацрвеног зрачења засновани на фотофоретским својствима биолошких структура, технике микроманипулације и микроштампања за генерисање комплексних микро-оптомеханичких уређаја уз примену квантномаханичких техника детекције.

Руководилац лабораторије је др Душан Арсеновић, научни саветник.

НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Душан Арсеновић, научни саветник
др Дарко Васиљевић, научни саветник
др Жељка Никитовић, научни саветник
др Бранко Коларић, научни саветник
др Зоран Грујић, виши научни сарадник
др Владимир Дамљановић, виши научни сарадник
др Бранка Мурић, виши научни сарадник
др Станко Николић, виши научни сарадник
др Светлана Савић Шевић, виши научни сарадник
др Бојана Бокић, научни сарадник
др Јелена Димитријевић, научни сарадник
др Марина Лекић, научни сарадник
др Даница Павловић, научни сарадник
Душан Грујић, истраживач сарадник
Владимир Лазовић, истраживач сарадник
Иван Радојчић, истраживач сарадник
Марија Ћурчић, истраживач сарадник
Филип Крајинић, истраживач приправник