Иновациони центар

Тим Иновационог центра промене посматра као прилике и у сталној је потрази за идејама које се могу комерцијализовати и за које може бити заинтересовано тржиште.

 

Иновациони центар Института за физику у Београду посвећен је оживљавању идеја и стварању окружења које прихвата иновације. Тим Иновационог центра промене посматра као прилике и у сталној је потрази за идејама које се могу комерцијализовати и за које може бити заинтересовано тржиште. Иновациони центар тежи дугорочним партнерствима и својим партнерима нуди заједнички развој прототипа, приступ механичким, електронским и радионицама за дување стакла, као и прилагођену лабораторијску опрему. Међу услугама које Иновациони центар пружа налазе се и саветовање о бизнис и IP стратегијама и помоћ у комуникацији са различитим категоријама доносилаца одлука. Осим тога, Иновациони центар пружа помоћ у развоју нових сервиса, производа и технологија, стварању тржишних прилика за нове идеје и производе и партнер је у развоју иновација, тренинзима и истраживачким пројектима. Кроз све ове делатности Иновациони центар промовише науку и акитвно учествује у стварању будућности и добробити друштва.

Више о Иновационом центру Института за физику у Београду.