СЕМИНАР: др Милан Ћирковић

У оквиру семинара посвећеног историји науке и теорије сазнања Института за физику у Београду, у уторак, 19. новембра 2019. у 13 часова у читаоници библиотеке „Др Драган Поповић“, др Милан Ћирковић (Астрономска опсерваторија, Београд) одржаће предавање:

Историја Земље, Квајн и модална настањивост