Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере

ОБЛАСТ РАДА

Експериментална физика гасних пражњења и плазме, атомска и молекуларна емисиона спектроскопија, развој и примена ласерских техника и технологија.

Руководилац лабораторије је др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник.

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник
  2. др Ненад Сакан, научни сарадник
  3. др Марко Цвејић, научни сарадник
  4. Маријана Гавриловић, истраживач сарадник
  5. Милица Винић, истраживач сарадник