Лабораторија за нелинеарну фотонику

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања у области нелинеарне фотонике, физике фотонских кристала, интеракције светлости са материјом, укључујући примене за све оптичке и иновационе технологије.

Руководилац лабораторије је др Драгана Јовић Савић, научни саветник.

 

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Драгана Јовић Савић, научни саветник
  2. др Дејан Тимотијевић, научни саветник
  3. др Бранислав Рађеновић, научни саветник
  4. др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник
  5. Јадранка Васиљевић, стипендиста министарства