Лабораторија за нелинеарну физику

ОБЛАСТ РАДА

Теоријска и нумеричка проучавања генерисања, простирања и стабилности временских, просторних и просторно-временских дисипативних солитона у полупроводницима, нанокомпозитима, фотонским кристалима, метаматеријалима, атмосфери и биолошким срединама. Студије нелинеарних феномена у плазми Земљине јоносфере и магнетосфере, у магнетно одржаваној и ласерски креираној фузионој плазми, у квантној плазми и ултрахладним кондензатима металних пара. Решавање мултидимензионих парцијалних диференцијалних једначина.

Руководилац лабораторије је др Душан Јовановић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Душан Јовановић, научни саветник
  2. др Најдан Алексић, научни саветник
  3. др Александра Стринић, научни саветник
  4. др Милан Петровић, научни саветник
  5. др Рака Јовановић, научни сарадник
  6. др Никола Петровић, научни сарадник
  7. Бранислав Алексић, истраживач сарадник