Лабораторија за квантну и атомску оптику

ОБЛАСТ РАДА

Истражују се специфичне интеракције ласера и атома које генеришу процесе кохерентног заробљавања популације, повезане феномене електромагнетно индуковане транспаренције и абсорпције, као и нелинеарне магнето-оптичке ротације поларизације. Истраживања се врше топлим парама атома алкалних метала, а ускоро и хладним атомима. Циљ истраживања је да узане резонанце у трансмисији пробног ласера у околини Раманове резонанце са пумпним ласером буду још уже ради ефикасније примене у магнетометрији и за еталоне учестаности. Наша истраживања се фокусирају и на област споре и зауставне светлости као и на њихову примену у све-оптичком прекидању сиггнала, квантној меморији и квантној информатици. У лабораторији се изучавају и нелинеарни феномени у фото-рефрактивним кристалима као што је LiNbO3.

Руководилац лабораторије је др Душан Арсеновић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Душан Арсеновић, научни саветник

др Жељка Никитовић, научни саветник

др Зоран Грујић, виши научни сарадник

др Владимир Дамљановић, виши научни сарадник

др Станко Николић, виши научни сарадник

др Јелена Димитријевић, научни сарадник

Бојана Бокић, истраживач сарадник

Иван Радојчић, истраживач сарадник

Марија Ћурчић, истраживач приправник