Лабораторија за истраживања у области електронских материјала

ОБЛАСТ РАДА

Карактеризација више врста електронских материјала. Експерименталне методе које се користе су вибрациона спектроскопија, АФМ и СЕМ микроскопија, фотолуминисцентна спектроскопија и магнето-оптичка мерења. Објекти истраживања су полупроводници А4Б6 и А2Б6 допирани магнетним примесама (балкматеријали, танки филмови и наноматеријали), бели фосфори, мултифероици и магнето-оптички кристали. Доминантно се изучавају механизми формирања нано-објеката у различитим системима и плазмон-фонон интеракција.

Руководилац лабораторије је др Небојша Ромчевић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Небојша Ромчевић

др Радмила Костић

др Маја Ромчевић

др Јасна Ристић-Ђуровић

др Јелена Трајић

др Зорица Лазаревић

др Предраг Коларж

др Саша Ћирковић

др Анђелија Илић

др Бранка Хаџић

др Мартина Гилић

др Милица Петровић