Лабораторија за биофизику

ОБЛАСТ РАДА

У циљу испитивања, манипулације и промена биолошких материјала користе се ласерске светлости различитих особина, од континуалних ласера који емитутју ултракратке импилсе, од UV до  IC спектралне области. У лабораторији се врши тродимензионално осликавање биолошких узорака микрометарских и субмикрометарских димензија на нивоу, ћелија, ткива и целих организама у сарадњи са релевантним биомедицинским институцијама у земљи и иностранству. Инструментација у лабораторији се користи и за ласерско испитивање и модификацију материјала као што су металне легуре, графен, разне врсте меких гелова за примене у биомедицини и микрофотоници. Развијен је посебан и за сада веома редак инструмент, нелинеарни ласерски скенирајући микроскоп који користи импулсе фемтосекундног ласера за проучавање биоматеријала помоћу генерисања слика кроз три модалитеата: детекцијом флоресценције, другог и трећег хармоника упадног ласерског зрачења. Ове слике ћелија и ткива су често комплементарне и омогућавају добијање нових, важних, in situ  информација о биолошким узорцима које није било могуће добити конвенционалним микроскопима.

Руководилац лабораторије је др Александар Крмпот, научни сарадник.

ИЗ НАШЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Александар Крмпот

Светлана Јованић

Даница Павловић

Владимир Лазовић


НАШ САЈТ

Биофизика


PHEGGOMISETES NINAE/TPEF IMAGING

О нашем раду