Група за гравитацију, честице и поља

ОБЛАСТ РАДА

Основна област деловања групе је теоријска физика високих енергија и гравитације.

Истраживање се фокусира на анализу постојећих и формулацију нових модела квантне, семикласичне и некомутативне гравитације, затим модела космологије, као и модела елементарних честица на скалама енергије значајно већим од скале Стандардног модела.

Циљ истраживања је да се формулишу фундаментални закони природе, изуче њихове особине и изведу предвиђања која би се могла експериментално проверити.

Руководилац лабораторије је др Бранислав Цветковић, виши  научни сарадник


НАШ САЈТ

www.gravity.ipb.ac.rs


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Бранислав Цветковић

др Бранислав Саздовић

др Милован Василић

др Бојан Николић

др Игор Салом

др Љубица Давидовић

др Марко Војиновић

Дејан Симић

Илија Иванишевић