Лабораторија за нелинеарну физику

ОБЛАСТ РАДА

Теоријска и нумеричка проучавања генерисања, простирања и стабилности временских, просторних и просторно-временских структура у нелинераним оптичким срединама: таласоводима, фотоничним решеткама, нелокалним медијима… Дисипативни солитони у полупроводницима, нанокомпозитима, фотонским кристалима, метаматеријалима, атмосфери и биолошким срединама. Решавање мултидимензионих парцијалних диференцијалних једначина; аналитичко решавањe различитих форми нелинеарне Шредингерове једначине преко експанзионог метода базираног на Јакобијевим елиптичким функцијама. Примена метода оптимизације на практичне проблеме.

Руководилац лабораторије је др Милан Петровић, научни саветник.

 
ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Милан Петровић, научни саветник
  2. др Александра Стринић, научни саветник
  3. др Рака Јовановић, виши научни сарадник
  4. др Никола Петровић, виши научни сарадник