Лабораторија за физику високих енергија

ОБЛАСТ РАДА

Експериментална физика високих енергија на експерименту АТЛАС у Церну и теоријска физика релативистичких судара тешких јона. На експерименту АТЛАС истражује се суперсиметрија, физика Хигсових бозона, и мери се маса W бозона.Такође се ради на унапређењу b-џет тригера и мерењу луминозности. Теоријски део бави се проучавањем кварк-глуонске плазме.

Лабораторија је носилац два међународна гранта, (1) др Магдалена Ђорђевић – European Research Council (ERC) 2016 Consolidator Grant, 2017-2022; (2) др Јелена Јовићевић – H2020-MSCA-IF-2020, 2021 – 2023.

Руководилац лабораторије је др Лидија Живковић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ
 1. др Лидија Живковић, научни саветник
 2. др Магдалена Ђорђевић, научни саветник
 3. др Паси Хаувинен, научни саветник
 4. др Јуси Аувинен, виши научни сарадник
 5. др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник
 6. др Ненад Врањеш, виши научни сарадник
 7. др Ларс Бемстер, научни сарадник
 8. др Бојана Илић, научни сарадник
 9. др Јелена Јовићевић
 10. Евелин Бакош, истраживач приправник
 11. Душан Жигић, истраживач приправник
 12. Вељко Максимовић, истраживач приправник
 13. Стефан Стојку, истраживач приправник