ДОКТОРАТИ: Сања Ђурђић Мијин

Наша колегиница Сања Ђурђић Мијин одбранила је у четвртак, 10. марта 2022. године на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом “Нееластично расејање светлости на квази-дводимензионалним материјалима”.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Ненад Лазаревић, др Зоран В. Поповић, проф. др Татјана Вуковић, проф. др Ђорђе Спасојевић, проф. др Божидар Николић и доц. др Славица Малетић. Ментор је др Ненад Лазаревић.

Честитамо!