IPB

Машински факултет на Институту

25. марта 2022.

Представници Машинског факултета Универзитета у Београду, стратешког партнера Института за физику, у уторак, 1. марта, боравили су у нашем институту. Сусрет је организован четири недеље након свечаног потписивања Споразума о стратешкој сарадњи у Ректорату Универзитета у Београду, а обухватио је серију састанака чији је циљ било даље повезивање и јачање сарадње кроз конкретне подухвате.

Институт су посетили декан факултета, проф. др Владимир Поповић, као и продекан за научно-истраживачку делатност, проф. др Драгослава Стојиљковић, продекан за финансије, проф. др Александар Грбовић и директор Иновационог центра Машинског факултета, проф. др Ненад Зрнић. Састанцима са гостима присуствовали су директор Института за физику, др Александар Богојевић, као и заменик директора, др Антун Балаж, саветник за капитална улагања, Иван Петковић, саветник за комерцијализацију, Ненад Пантош и руководилац Иновационог центра Института, др Марија Митровић-Данкулов.

Након пленарног састанка, гости су обишли лабораторије Института. Посетили су Центар за фотонику, Центар за изучавање комплексних система и Центар за неравнотежне процесе (на слици) где су разговарали са истраживачима о текућим пројектима и плановима. Након тога, гости су обишли и два спин-оф предузећа Института где су се упознали са капацитетима и производима наших предузећа. Истог дана, организовани су и тематски састанци о сарадњи Иновационих центара, о комерцијализацији и научној сарадњи.

Током ове посете, обе стране су се усагласиле да ће се стратешка сарадња две институције одвијати поступно, у више праваца и на обострану добробит. Усвојена је и краткорочна агенда која обухвата сарадњу у комерцијалним пословима предузећа Института, затим сарадњу у развоју заједничких научно-истраживачких пројеката, како домаћих, тако и међународних, као и директну сарадњу Иновационих центара.