Међународни пројекти

Међународна сарадња један је од кључних сегмената рада Института за физику у Београду. Од његовог настанка негују се различити облици ове сарадње, а већ дужи низ година Институт је једна од најактивнијих и најуспешнијих научно-истраживачких установа у Србији по броју међународних пројеката. У периоду од 2011. године до данас Институт за физику у Београду је учествовао у више од 130 међународних научних пројеката и колаборација. У овом периоду завршено је 56 билателарних пројеката, 19 ФП6/ФП7/Х2020 пројеката, 3 пројекта Швајцарске националне фондације за науку (SCOPES), 8 пројеката са академијама наука, 2 пројекта Хумболтове фондације, 1 пројекат НАТО – партнерство за мир, 1 пројекат у сарадњи са истраживачком фондацијом Катара (QNRF), 3 комерцијална пројекта и 44 COST акције. Са великим искуством у међународној сарадњи и повезан са бројним научно-истраживачким и образовним установама широм света, Институт за физику у Београду континуирано гаји овај вид сарадње кроз међународне пројекте.

Већи међународни пројекти

Delta

Стандардни модел физике честица описује три од четири фундаменталне интеракције: јаку, слабу и електромагнетну. Међутим, моделу недостаје опис гравитације на квантном нивоу. Ефекти квантне гравитације се могу манифестовати као кршење Лоренцове инваријанте (LIV), основне просторно-временске симетрије. Уз подршку програма “Марија Склодовска-Кири”, циљ пројекта је да идентификује потписе Лоренцове инваријанте и развије оквир за њихово детектовање помоћу експеримената на постојећим сударачима честица високих енергија. Трајање: 2021-2023

Руководилац је др Јелена Јовићевић.

 

NI4OS

Националне иницијативе за отворену науку у Европи имају за циљ да буду кључни доприносиоци изградњи сервисног портфолија EOSC. Пројекат ангажује снажну људску мрежу која покрива широк спектар заинтересованих страна. Тежи да олакша приступ инфраструктури, подацима, ресурсима и услугама за кориснике како би дошло до размене знања и стварања могућности за повећање иновативних капацитета регионалне науке. Трајање: 2019-2023.

Руководилац за Институт за физику је др Антун Балаж.

 

Noewlties

Примарни циљ пројекта је организовање платформе која ће пружити врхунске могућности обуке за образовање будућих стручњака за третман воде. Истраживачки програм чини 14 различитих пројеката који имају за циљ развој инвентивних технологија за пречишћавање воде. Ове технологије треба да омогуће контролисање контаминације органским микрозгађивачима и побољшају опоравак воде. Трајање: 2019-2023.

Руководилац за Институт за физику је др Невена Пуач.

 

QGP tomography

Кварк-глуонска плазма је примордијално стање материје које се састоји од кваркова и глуона у интеракцији. Како би разумели својства кварк-глуонске плазме, истраживачи окупљени око пројекта развијају нов прецизан томографски алат. Користећи овај алат тестирају своју хипотезу о медијуму (односно да ли се маса понаша као готово савршена течност близу критичних температура, а као слабо упарен систем на вишим температурама), мапирају “soft-to-hard” границе за кварк-глуонску плазму и тестирају у каквим се системима она формира. Трајање: 2017-2023.

Руководилац пројекта је др Магдалена Ђорђевић са Института за физику.

 

ЕУ Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 (https://horizont2020.co.rs/horizont-2020.html) је оквирни програм Европске уније за финансирање истраживања и иновације коме се Србија прикључила 2014. године. Циљ је осигуравање европске глобалне конкурентности.

CA16214

CA16215

CA16218

CA16223

CA17106

CA17107

CA17120

CA17126

CA17136

CA18109

CA18112

CA18120

CA18130

CA18210

CA18212

CA18222

CA18235

CA19110

CA19131