Иновације

Информације и вештине којима владају истраживачи, инжењери и други иноватори окупљени око Иновационог центра Института за физику омогућавају адекватан одговор на друштвене и привредне проблеме.

Један од кључних стубова Института за физику у Београду представљају иновације. Мост имеђу знања и стручности који долазе из ове установе и производа и услуга из разнолких поља индустрије представља Иновациони центар Института за физику. Један од кључних циљева центра је рад на прекомерцијалним идејама научника и инжењера из самог Института али и оних до којих долазе људи ван ове установе. Кроз дискусију, развој и производњу прототипова у Иновационом центру се у стваралачкој атмосфери негује и охрабрује заједнички рад и размена знања. Информације и вештине којима владају истраживачи, инжењери и други иноватори окупљени око Центра омогућавају адекватан одговор на друштвене и привредне проблеме. Поред могућности за развој идеја, Иновациони центар пружа и комерцијалне услуге индустрији. Неке од ових услуга су прецизна мерења различитих карактеристика материјала, развој и израда прототипова, анализа података и услуге саветовања, а корисницима су доступне и машинска, електронска и стаклодувачка радионица.