Избори у звања

Избор у звање – др Марија Врањеш Милосављевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Врањеш Милосављевић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Ђорђе Шијачки, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.02.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Предраг Коларж

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Предрага Коларжа у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Зоран Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Бојана Вишић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Вишић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Паси Хуовинен

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Паси Хуовинена у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Петар Аџић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ива Бачић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Иве Бачић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Игор Франовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Марјановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ана Худомал

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Худомал у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Соња Предин

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Предин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Илија Симоновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Симоновића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Данко Бошњаковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 3.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јадранка Васиљевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јадранке Васиљевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Богдан Сатарић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Богдана Сатарића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Шкрбић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Митрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Јелене Митрић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Никола Бошковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Бошковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Биљана Станков

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Биљане Станков у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Игор Савић, редовни професор, Прироно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јакша Вучићевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јакше Вучићевића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ларс Бемстер

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ларса Бемстера у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Предраг Миленовић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 15.09.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Милица Ћурчић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Милице Ћурчић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Соња Ашкрабић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Ашкрабић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Тијана Раденковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Тијане Раденковић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Марина Лекић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марине Лекић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Братислав Обрадовић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Никола Бошковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Николе Бошковића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехничи факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Димитрије Малетић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Димитрија Малетића у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Дејан Јоковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Душан Вудраговић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Душана Вудраговића у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Игор Салом

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Салома у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик проф. др Ђође Шијачки, редовни члан САНУ и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Љубица Давидовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Љубице Давидовић у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Јулија Шћепановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јулије Шћепановић у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Мирјана Милетић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Мирјане Милетић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Андреја Стојић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Андреје Стојића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зоран Мијић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Лазар Лазић, редовни професор, Физички факултет у Београду и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Станко Николић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Станка Николића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Давид Кнежевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Давида Кнежевића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Миљан Дашић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Миљана Дашића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Игор Станковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Игор Франовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Ћурчић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Марије Ћурчић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и др Јасна Црњански, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Тијана Томашевић Илић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Тијане Томашевић Илић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јелена Пешић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 15.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Милош Радоњић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милоша Радоњића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик Зоран Поповић, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 15.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Марко Цвејић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марка Цвејића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Соња Јовићевић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, и др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Душан Грујић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Душана Грујића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и др Зоран Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Владимир Вељић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Владимира Вељића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и др Милан Дамњановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Зорица Лазаревић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Зорице Лазаревић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и др Весна Радојевић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 07.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Зоран Грујић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Зорана Грујића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник  у пензији, Институт за физику у Београду, 1.референт, проф. др Пеђа Михаиловић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.11.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Пуач
Избор у звање – др Александра Нина

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Александре Нине у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: проф. др Лука Поповић, научни саветник, Астрономска опсерваторија у Београду, 1.референт, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.10.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Пуач

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Пуач у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.10.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ларс Бемстер

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ларса Бемстера у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Предраг Миленовић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 01.10.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Мартина Гилић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Мартине Гилић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 01.10.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Игор Станковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Станковића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.09.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Војислав Милошевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Војислава Милошевића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.08.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Милена Филиповић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милене Филиповић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Зорана Дохчевић Митровић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.08.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Соња Ашкрабић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Соње Ашкрабић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 24.07.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Михаило Савић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Михаила Савића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.07.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Станко Недић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Станка Недића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Јелена Пешић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 15.07.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Тијана Томашевић Илић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Тијане Томашевић Илић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Јелена Пешић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 07.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Вељић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Владимира Вељића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и академик Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Душан Вудраговић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Душана Вудраговића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и академик Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Зорица Kонстантиновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Зорице Kонстантиновић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, академик Зоран В. Поповић, Институт за физику у Београду, др Татјана Вуковић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 06.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Kоста Спасић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Kосте Спасића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 05.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на
увиду јавности.

Реизбор у звање – Марија Пуач

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Марије Пуач у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, проф. др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Јадранка Васиљевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Јадранке Васиљевић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 03.06.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Биљана Станков

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Биљане Станков у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Игор Савић, ванредни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду и др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од
25.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Давид Kнежевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Давида Kнежевића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Kрмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Ива Бачић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Иве Бачић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Игор Франовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Kнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јасмина Лазаревић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Јасмине Лазаревић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Урош Ралевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Милош Радоњић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Бранко Бугарски, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду и академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од
24.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Вељко јанковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Вељка Јанковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Неанд Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и
др Ђорђе Спасојевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.04.2019.
године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Александер Kовачевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Александера Kовачевића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 23.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Николић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Николића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1.референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у
Београду и др Лидија Манчић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 17.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Бојана Илић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Илић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др
Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Марко Ђорђевић, ванредни професор Биолошког факултета у
Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.04.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Дејан Малетић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Дејана Малетића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.03.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Јасна Вујин

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Јасне Вујин у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Игор Пашти, ванредни професор, Факултет за физичку хемију у Београду и др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 07.03.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе
Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Дејан Симић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Дејана Симића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Владимир Срећковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Владимира Срећковића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Јевремовић, научни саветник, Астрономска опсерваторија у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Саша Лазовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Саше Лазовића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Михајло Мудринић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.01.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Никола Петровић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Петровића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милан Петровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.12.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Зорица Ристић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Зорице Ристић у звање истраживач приправник. Извештај Kомисије у саставу: др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.12.2018. године налазе у Одељењу за
људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Михајло Радмиловић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Михајла Радмиловића у звање истраживач приправник. Извештај Kомисије
усаставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Бранко Kоларић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Наташа Тодоровић, научни сарадник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 12.12.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Данијел Обрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Данијела Обрића у звање истраживач приправник. Извештај Kомисије усаставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Љубица Давидовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 12.12.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Ана Худомал

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Ане Худомал у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије усаставу: др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.12.2018. године
налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојана Бокић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Бојане Бокић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије усаставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Сузана Петровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 28.11.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Милицa Винић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Милице Винић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Маријана Гавриловић Божовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Mирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 08.11.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Димитријe Степаненкo

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Димитрија Степаненка у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 29.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Бојан Стојадиновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојана Стојадиновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Растко Василић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику
у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојана Благојевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Бојане Благојевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Игор Салом, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 25.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Оливера Јовановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Оливере Јовановић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у
саставу: др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Анђелија Петровић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Анђелије Петровић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у
саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Душан Жигић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Душана Жигића у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Игор Салом, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Евелин Бакос

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Евелин Бакос у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у
Београду и др Душко Латас, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.10.2018. године
налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Андријана Шолајић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Андријане Шолајић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у
саставу: др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику
у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Милан Радоњић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милана Радоњића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јована Петровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, дописни члан САНУ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Сања Ђурђић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Сање Ђурђић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Борислав Васић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Никола веселиновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Веселиновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Пузовић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Слободан Тодосијевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Слободана Тодосијевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Бранко Коларић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Михаило Рабасовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Благојевић, научни сарадник, Институт за општу и физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.10.2018. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Ивана Ђуришић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Иване Ђуришић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Милош Дражић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 14.09.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Маја Рабасовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Маје Рабасовић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.09.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Андреј Буњац

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Андреја Буњца у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.09.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Иван Радојичић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Ивана Радојичића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милорад Кураица, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 22.08.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојан Николић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бојана Николића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у Београду, 1. референт, др Бранислав Саздовић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 21.08.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Радмила Панајотовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Радмиле Панајотовић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.07.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Опачић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Опачића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу:
др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у
Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду и
др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.07.2018. налазе у
Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Маљковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јелене Маљковић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 13.07.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Дејан Ђокић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Дејана Ђокића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Драган Лукић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Драгана Лукића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милорад Кураица, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 12.07.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Анђелија Илић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Анђелије Илић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт, др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, Институт за физику у Београду и академик др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 11.07.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Зоран Распоповић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор
др Зорана Распоповића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у
саставу: др Жељка Никитовић, научни саветник, Институт за физику у Београду
1. референт, др Владимир Стојановић, виши научни сарадник, Институт за
физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физчког
факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто
звање се од 08.06.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за
физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Новица Пауновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор
др Новице Пауновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу:
др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду
1. референт, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за
физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физчког
факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто
звање се од 31.05.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за
физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Жарко Медић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор
Жарка Медића у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу:
др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду 1. референт,
др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др
Игор Попов, виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна
истраживања у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто
звање се од 30.05.2018. налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за
физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Бранислав Цветковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бранислава Цветковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у
Београду, 1. референт, проф. др Милутин Благојевић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, проф. др Бранислав Саздовић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Милован Василић, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.05.2018. налазе у Одељењу за људске
ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Владимир Лазовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Лазовића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду проф. др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.04.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Игор Франовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Игора Франовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, 1. референт, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.04.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Ана Вранић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Ане Вранић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у
Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.04.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Тијана Раденковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Раденковић у звање истраживач приправник. Извештај Комисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.04.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Милош Влаинић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Влаинића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, проф. др Зоран Мијатовић, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду и др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.04.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Лука Илић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Луке Илића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја
Кузманоски, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран
Мијић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 22.03.2018. налазе у
библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Борислав Васић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Борислава Васића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др
Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Игор Станковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.03.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Ана Милосављевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Ане Милосављевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милош Радоњић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 22.03.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Дејан Ђокић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дејана Ђокића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.03.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Наташа Томић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Наташе Томић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Маја Шћепановић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Вера Дондур, редовни професор у пензији, Факултет за физичку хемију у Београду и др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Вељко Јанковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Вељка Јанковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.02.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Зорица Лазаревић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Зорице Лазаревић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Весна Радојевић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 24.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Владимир Стојановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Стојановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Жељка Никитовић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Зоран Распоповић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 17.01.2018. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Анђело Мађити

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Анђела Мађитија у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Милан Радоњић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности

Реизбор у звање – др Александар Драгић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Александра Драгића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природноматематичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Пешић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Пешић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Смиљанић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Смиљанић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Дарко Васиљевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Васиљевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић,, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Иван Белча, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Васиљевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић,, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Иван Белча, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Светлана Јованић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Светлане Јованић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Милена Милошевић, доцент Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Бранислав Салатић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранислава Салатића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојан Стојадиновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Стеван Стојадиновић, редовни професор Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.11.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Милош Дражић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Дражића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду , др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Урош Ралевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Уроша Ралевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Горан Исић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду , проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Александра Алорић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александре Алорић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Маријана Гавриловић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Маријане Гавриловић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Соња Јовићевић, научни саветник у пензији, 1. референт, Институт за физику у Београду, др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.09.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Предраг Ћирковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Предрага Ћирковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Милош Ђорђевић, научни сарадник, 1. референт, Институт за нуклеарне науке “Винча”, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Марија Врањеш Милосављевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Марко Опачић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марка Опачића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Тијана Милићевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Тијане Милићевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Вуковић, научни сарадник, Институт за физику и др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Пешић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, др Борислав Васић, научни сарадник, Институт за физику и др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Ненад Селаковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Ненада Селаковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.08.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Дуња Поповић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дуње Поповић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и доц. др Саша Дмитровић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Милош Дражић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Милоша Дражића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Радомир Жикић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и др Марко Спасеновић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Дејан Јоковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дејана Јоковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 17.07.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Никола Шкоро

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Николе Шкора у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Анђелија Илић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Анђелије Илић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Митровић Данкулов

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије Митровић Данкулов у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Даница Павловић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данице Павловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срећко Ћурчић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Александра Димитриевска

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Александре Димитриевске у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Врањеш, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 07.06.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Сивош

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Сивош у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Драгана Марић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, др Никола Шкоро, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 26.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Сања Тошић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Сање Тошић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 16.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Дарко Танасковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дарка Танасковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран С. Поповић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке “Винча” у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.05.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Милован Шуваков

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Милована Шувакова у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Вељко Дмитрашинович, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Владимир Дамљановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владимира Дамљановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.04.2017.налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Горан Исић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Исића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Владимир Удовичић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Удовичића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Драгић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.04.2017. налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Миљан Дашић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Миљана Дашића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Игор Станковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Игор Франовић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Срђан Марјановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Срђана Марјановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милован Шуваков, виши научни сарадник, Институт за физику, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Саша Ћирковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Саше Ћирковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 05.04.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Бранка Мурић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранке Мурић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Братислав Обрадовић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и проф. др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Радомир Бањанац

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Радомира Бањанца у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Драгић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Дејан Симић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Дејана Симића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Јасмина Мирић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Јасмине Мирић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и академик др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.03.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Марко Младеновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Младеновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 10.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Врањеш

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Врањеша у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик проф. др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Михаило Чубровић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Чубровића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Ивана Васић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Иване Васић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику и др Зоран Радовић, дописни члан САНУ, редовни професор у пензији Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.02.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Михаило Рабасовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Александар Крмпот, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Марко Николић, научни сарадник, Институт за физику, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Игор Салом

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Игора Салома у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду, др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 25.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Наташа Томић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Наташе Томић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику и др Никола Цвјетићанин, редовни професор на Факултету за Физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.01.2017. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Лазаревић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Лазаревића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Маја Шћепановић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, академик др Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику и академик др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Светлана Савић-Шевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Светлане Савић-Шевић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 29.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Немања Лучић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Немање Лучића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и др Јасна Црњански, доцент Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Саша Лазовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Саше Лазовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јозо Јурета, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Стеван Сојадиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Војислав Милошевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Војислава Милошевића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику , 1. референт, проф. др Слободан Вуковић, научни саветник у пензији, ИХТМ Београд и др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 12.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Ненад Сакан

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Ненада Сакана у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Владимир Срећковић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику, др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Симић, виши научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 07.12.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Дарко Васиљевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Дарка Васиљевића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Бећко Касалица, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 29.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Бранка Хаџић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранке Хаџић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јелена Трајић, виши научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Зорица Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – др Данко Бошњаковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Данка Бошњаковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Љ.Петровић, научни саветник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Илија Симоновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Илије Симоновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Саша Дујко, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Лончар

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Лончара у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Шкрбић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.11.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Маја Кузманоски

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Дарко Васиљевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физчког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 11.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Спасеновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Спасеновића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.10.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Бојана Вишић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бојане Вишић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Лазаревић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Милош Ранковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милоша Ранковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику,и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Татјана Агатоновић Јовин

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Татјане Агатоновић Јовин у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Мирјана Перишић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Мирјане Перишић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Андреја Стојић, научни сарадник, 1. референт, Институт за физику, др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Марко Младеновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марка Младеновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику,др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.09.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Зоран Мијић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Зорана Мијића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Славица Рајшић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.08.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Саша Лазовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Саше Лазовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Братислав Обрадовић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Мирослава Вукчевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Мирославе Вукчевић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Душан Јовановић, научни саветник, 1. референт,Институт за физику, др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику, др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.06.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Душан Грујић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Душана Грујића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, др Зоран Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 17.06.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојан Златковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојана Златковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, 1. референт, Институт за физику, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Крмпот, научни сарадник, Институт за физику и др Јована Петровић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.06.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Александар Крмпот

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Крмпота у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, др Љупчо Хаџијевски, научни саветник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и проф. др Павле Анђус, редовни професор Биолошког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.05.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Димитријевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Јелене Димитријевић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 06.05.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Горан Павловић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Павловића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Милан Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Андреј Буњац

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Андреја Буњца у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душка Поповић, виши научни сарадник, Институт за физику, проф. др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултету у Београду и др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Немања Лучић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Немање Лучића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику и др Јасна Црњански, доцент на Електротехничком факултету у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 22.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Мирјана Перишић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Мирјане Перишић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Кузманоски, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 20.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Коста Спасић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Косте Спасића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Невена Пуач, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Дејан Малетић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Дејана Малетића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Невена Пуач, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Марија Савић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Марије Савић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Милош Радовановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Милоша Радовановића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милка Потребић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Урош Ралевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Уроша Ралевића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику и др Јелена Радовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бранислав Салатић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бранислава Салатића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Сузана Петровић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Никола Веселиновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Николе Веселиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Предраг Ујић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Михаило Савић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Михаила Савића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Предраг Ујић, виши научни сарадник, ИНН ВИНЧА и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Срђан Марјановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Срђана Марјановића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Љ. Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Никола Бошковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Николе Бошковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранка Јокановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Братислав Миловановић, редовни професор, Универзитет СИНГИДУНУМ у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Даница Стојиљковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Данице Стојиљковић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јулија Шћепановић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Вељић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Вељића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и доц. др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016.године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Душан Вудраговић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Душана Вудраговића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ивана Васић, научни сарадник, Институт за физику и доц. др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016.године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Смиљанић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Јелене Смиљанић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Митровић Данкулов, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јован Радуновић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Славнић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Владимира Славнића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Татјана Агатоновић Јовин

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Татјане Агатоновић Јовин у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бранислав Алексић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бранислава Алексића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Душан Јовановић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александра Стринић, научни саветник, Институт за физику и др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Маријана Гавриловић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Маријане Гавриловић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бојана Бокић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор Бојане Бокић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Сузана Петровић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке ВИНЧА и др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 15.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Марјановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Марија Врањеш Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 06.04.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Ђорђе Јовановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.03.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Бранко Томчик

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранка Томчика у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Мићо Митровић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Магдалена Ђорђевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Магдалене Ђорђевић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику, др Александар Богојевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Невена Пуач

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Невене Пуач у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 11.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Александар Томовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Томовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радомир Жикић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику и др Владимир Јовановић, научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 11.02.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Миливоје Ивковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Миливоја Ивковића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик Никола Коњевић, професор емеритус Физичког факултета у Београду, 1. референт, академик Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Стевица Ђуровић, редовни професор Департмана за физику, ПМФ у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Горан Павловић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Горана Павловића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Најдан Алексић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срдјан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Душка Поповић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Душке Поповић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Никола Бурић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Дамљановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 18.01.2016. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Мирјана Грујић Бројчин

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Мирјане Грујић Бројчин у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу академик проф. др Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.12.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Јелена Трајић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Јелене Трајић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Горан Станишић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 28.12.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Анђелија Илић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Анђелије Илић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и др Антоније Ђорђевић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.12.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Војиновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Војиновића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду, 1. референт, др Бранислав Цветковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.12.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Данијела Богавац

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данијеле Богавац у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Марија Врањеш Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, др Лидија Живковић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 24.11.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Милка Јаковљевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Милке Јаковљевић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Радовановић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду и др Горан Исић, научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.11.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности

Избор у звање – Милица Винић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Милице Винић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Миливоје Ивковић , виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику и др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.11.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Ненад Вукмировић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Ненада Вукмировића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику и др Витомир Милановић, професор емеритус Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Бојана Благојевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Бојане Благојевић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Магдалена Ђорђевић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Лидија Живковић, научни сарадник, Институт за физику и др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.11.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Игор Попов

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Игора Попова у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић , научни саветник Институт за физику, 1. референт, др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Иванка Милошевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.10.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Ивана Ђуришић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Иване Ђуришић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радомир Жикић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Виктор Церовски, виши научни сарадник, Институт за физику, и др Жељко Шљиванчанин, научни саветник , Институт за нуклеарне науке Внинча и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.10.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Тодоровић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Марије Тодоровић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Славица Рајшић , научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Кузманоски, научни сарадник, Институт за физику, и проф. др Љубиша Игњатовић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.10.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Небојша Војновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Небојше Војновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранка Јокановић , научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, и проф. др Бранко Колунџија, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованонг у поменуто звање се од 25.09.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Саша Ћирковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Саше Ћирковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јасна Ристић Ђуровић , научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику, и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованонг у поменуто звање се од 24.09.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Предраг Коларж

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Предрага Коларжа у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгутин Шевић,научни саветник,Институт за физику и проф. др Љубиша Зековић, редовни професор Физичког факултету Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.08.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Андреја Стојић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Андреје Стојића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Славица Рајшић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.07.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Александар Матковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Матковића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Иванка Милошевић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.07.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Јакша Вучичевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јакше Вучичевића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дарко Танасковић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Ђорђе Спасојевић, ванредни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.07.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Маја Кузманоски

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Славица Рајшић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 10.07.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Јелена Трајић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Јелене Трајић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Горан Станишић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Маја Ромчевић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Дарко Васиљевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Дарка Васиљевића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, проф. др Слободан Јарамаз, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду и проф. др Стевица Граовац, ванредни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 29.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Врањеш Милосављевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марије Врањеш Милосављевић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Љиљана Симић, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 22.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Драгана Марић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Драгане Марић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику, др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Дејан Тимотијевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Дејана Тимотијевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Таско Грозданов, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Миливој Белић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета , Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Никола Продановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Николе Продановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику и проф. др Јелена Радовановић, ванредни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.06.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Саша Ћирковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Сашеc Ћирковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Владимир Лазовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Владимира Лазовића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Марко Спасеновић, научни сарадник, Институт за физику и др Сузана Петровић, виши научни сарадник, Институт ВИНЧА и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Радомир Жикић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Радомира Жикића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, ИНН Винча и др Таско Грозданов, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Саша Дујко

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Саше Дујка у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику, др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Бранка Хаџић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Бранке Хаџић у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Зорица Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јаблан Дојчиловић, редовни професор Физичког факултета, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 06.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Радовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Марка Радовића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику и проф. др Стеван Стојадиновић, ванредни професор Физичког факултета, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.05.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Иван Радојичић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Ивана Радојичића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Милан Радоњић, научни сарадник, Институт за физику и др Марина Лекић, научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.04.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Александар Милосављевић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Александра Милосављевића у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, академик проф. др Миљенко Перић, редовни професор ФФХ, др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и др Јозо Јурета, научни саветник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 23.04.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Марко Војиновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Марка Војиновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Милован Василић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Саздовић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 30.03.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Драгана Јовић Савић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Драгане Јовић Савић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Душан Јовановић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, др Миливој Белић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.03.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Бранка Мурић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Бранке Мурић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Мирослав Кузмановић, ванредни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 30.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Лидија Живковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Лидије Живковић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драган Поповић, научни саветник, Институт за физику, др Јелена Крстић, научни саветник, Институт за физику, проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Лука Илић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Луке Илића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Маја Кузманоски, научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Зоран Мијић, научни сарадник, Институт за физику и др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Вељко Јанковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Вељка Јанковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Ненад Вукмировић, виши научни сарадник, Институт за физику, 1. референт, др Антун Балаж, виши научни сарадник, Институт за физику и др Михајло Ваневић, доцент Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 26.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Душанка Стојановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Душанке Стојановић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и проф. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 22.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Владимир Срећковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владимира Срећковића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љубинко Игњатовић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Лука Поповић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Ненад Сакан

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Ненада Сакана у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Љубинко Игњатовић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Срђан Буквић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 19.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Владан Челебоновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Владана Челебоновића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић научни саветник, Институт за физику, 1. референт, проф. др Милан Кнежевић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Зоран Кнежевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.01.2015. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Сенка Ћук

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Сенке Ћук у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику и др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког факултету у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 28.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Реизбор у звање – Владимир Дамљановић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Радмила Костић, научни саветник, Институт за физику и др Божидар Николић, доцент на Физичком факултету у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 20.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Јелена Пешић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Јелене Пешић у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Радош Гајић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Владимир Дамљановић, научни сарадник, Институт за физику, проф. др Горан Попарић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Станко Николић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Станка Николића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Александар Крмпот, научни сарадник, Институт за физику и др Милорад Кураица, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Драган Маркушев

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Драгана Маркушева у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и др Драган Тодоровић, научни саветник, Центар за мултидисциплинарна истраживања у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Михаило Рабасовић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Драган Маркушев, виши научни сарадник, Институт за физику и др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Марко Цвејић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Марка Цвејића у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Соња Јовићевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Миливоје Ивковић, виши научни сарадник, Институт за физику и др Јован Цветић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Данко Бошњаковић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Данка Бошњаковића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зоран Петровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Предраг Маринковић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду и др Саша Дујко, виши научни сарадник, Институт за физику и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.11.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Зорица Јакшић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор др Зорице Јакшић у звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Бранислав Јеленковић, научни саветник, Институт за физику и др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.10.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Бојан Стојадиновић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Бојана Стојадиновића у звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Новица Пауновић, научни сарадник, Институт за физику и др Стеван Стојадиновић, ванредни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 01.10.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Мартинa Гилић

Научно веће Института за физику је покренуло поступак за избор Мартине Гилић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Јелена Радић Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 25.09.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.

Избор у звање – Јулија Шћепановић

Научно веће Института за Физику, покренуло је поступак за избор др Јулије Шћепановић у звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику, 1. референт, др Ненад Швракић, виши научни сарадник, Институт за физику и проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор Физичког факултета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 10.09.2014. године налазе у библиотеци Института за физику на увиду јавности.