Лабораторија за биомиметику

 
ОБЛАСТ РАДА

Лабораторија за биомиметику се бави решавањем актуелних друштвених проблема тражећи идеје, инспирацију и решења у природи и њеним јединственим биолошким процесима, понашањима и системима. Лабораторија тежи да комбинујући приступ и методологију више научних и истраживачких дисциплина као што су физика, хемија, биологија, медицина, социологија, програмирање, електротехника, машинство, и др., даје конкретан допринос развоју нових технологија.

Лабораторијом руководи др Саша Лазовић, научни саветник.

НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

Др Саша Лазовић, научни саветник