Услуге – специјализована мерења

Лабораторије Института за физику пружају услуге еталонирања, мерења и калибрације мерних инструмената. Наиме, захваљујући истраживачким кадровима са великим искуством и савременој опреми која има следивост мерења до еталона високе тачности, поједине лабораторије Института су оспособљене за разне врсте прецизних мерења од којих су нека и акредитована.

ОПТИЧКА МЕТРОЛОГИЈА

Лабораторија за оптичку метрологију врши:

1. Еталонирање луксметара (Акредитована)
2. Еталонирање луминансметара (Акредитована)
3. Мерење интензитета лампи УВА зрачења
4. Мерење интензитета зрачења УВБЦ лампи – метода у припреми
5. Kалибрацију УВА мерача
6. Мерење спектралне рефлексије – метода у припреми
7. Мерење SRI
8. Мерење координата боје – метода у припреми
9. Мерење таласне дужине ласерског зрачења
10. Мерење снаге ласерског зрачења
11. Мерење енергије ласерског зрачења – метода у припреми

Више информација се може наћи на сајту:

www.oml.ipb.ac.rs

Контакт:

oml@ipb.ac.rs

064/144-6152

Лабораторија за оптоелектронику

Лабораторија за оптоелектронику се бави еталонирањем фибер оптичких мерних инструмената: мономодних оптичких рефлектометара у временском домену (ОТДР) и фибер оптичких мерила снаге, на две таласне дужине: 1310 nm и 1550 nm.

Оптички рефлектометри у временском домену (ОТДР), мономодни, 3 методе:

  • координата растојања
  • релативно слабљење
  • рефлексивност

Фибер оптичка мерила снаге, мономодна, 2 методе:

  • апсолутна снага
    нелинеарност

Више информација се може наћи на сајту:

http://www.optolab.ipb.ac.rs

Контакт:

optolab@ipb.ac.rs

телефон: 064/247-2404