СЕМИНАР: Стефан Ђорђевић

У оквиру семинара Групе за гравитацију, честице и поља Института за физику у Београду, у петак, 17. децембра 2021. године у 11 часова путем BigBlueButton платформе, Стефан Ђорђевић (Физички факултет у Београду), одржаће предавање:

Black hole entropy and the information loss paradox

САЖЕТАК:

In this part of the seminar on the black hole information paradox, we consider some concrete models of 2d dilaton gravity (CGHS, BPP) that allow us to explicitly calculate the Page curve using the island formula. As a new result, we will show how to perform this calculation for an eternal black hole in 2d dilaton gravity model obtained from 4d Einstein-Hilbert action via dimensional reduction.

Приступите предавању