Лабораторија за биофотонику

ОБЛАСТ РАДА

Област деловања обухвата експериментална истраживања у области класичне и дигиталне холографије, холографских фото-осетљивих материјала, фотонских структура и биомиметике.

Руководилац лабораторије је др Дејан Пантелић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Дејан Пантелић, научни саветник

др Дарко Васиљевић, научни саветник

др Бранко Коларић, научни саветник

др Бранка Мурић, виши научни сарадник

др Светлана Савић Шевић, виши научни сарадник

др Марина Лекић, научни сарадник

др Даница Павловић, научни сарадник

Душан Грујић, истраживач сарадник

Владимир Лазовић, истраживач сарадник

Михајло Радмиловић, истраживач приправник